Veterankoordinator

Aalborg Kommune har fået en veterankoordinator

08. juni 2016
Veterankoordinator Henry Sørensen vigtigste opgave er at kunne hjælpe veteraner og pårørende i kontakten med Aalborg Kommune. Hans egne erfaringer fra bla. Kosovo er en god forudsætning for at skal hjælpe andre tidligere udsendte soldater

Aalborg Kommunes nye veterankoordinator Henry Sørensen kan nu gøre status efter den første måned i jobbet. Hans vigtigste opgave er at kunne hjælpe veteraner og pårørende i kontakten med Aalborg Kommune. Her er det vigtigt, at den hjælp sker med udgangspunkt i soldaternes behov.

“Vi er i første omgang ikke gået ud med det store reklamefremstød. Jeg har i første omgang haft brug for, at få hørt lidt om, hvad behovet er og få skabt nogle kontakter. Bl.a. har det været nyttigt at få talt med KFUM’s soldaterhjem, Veteranhjemmet og Veteran Oasen. Alle steder er jeg blevet taget rigtigt godt imod”, fortæller Henry Sørensen.

At behovet er der, er Henry Sørensen ikke i tvivl om. Alene rygtet om hans tilstedeværelse har allerede affødt en håndfuld henvendelser fra forskellige veteraner.

“Jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på, hvad henvendelserne drejer sig om. Men jeg er glad for, at flere af dem bagefter har sagt til mig, at det var rart at snakke med en, der taler samme sprog som dem selv. Det er jo netop det, som det handler om. Jeg er jo ikke sagsbehandler, men jeg kan nok bedre forstå de historier og de oplevelser, som de har med sig i rygsækken”, forklarer Henry Sørensen

Henry Sørensen har selv en solid ballast med sig. Han har tidligere været ansat ved Hærens Operative Kommando og Trænregimentet. Han har tidligere været udsendt til Kosovo i 2001 og 2009. I 2001 havde han velfærdsopgaver, hvilket bestod i at støtte soldaterne bl.a. med praktisk hjælp. I 2009 var han tilknyttet Militærpolitistationen.

Rent praktisk har veterankoordinatoren fået kontor i Aalborg Kommunes Sygedagpengehus.

Aalborg Byråd afsatte i forbindelse med budget 2016 midler til oprettelsen af den nye stilling. Udover at støtte veteraner i kontakten med Aalborg Kommune, så har koordinatoren også en rolle i at udvikle hjælpen til veteranerne. Her er det ifølge Henry Sørensen afgørende med et godt samarbejde med Forsvaret, herunder Veterancentret, og de forskellige veteranorganisationer.

For mere information – kontakt: 

Henry Sørensen, veterankoordinator. Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Aalborg Kommune

Henry Sørensen

Veterankoordinator

T  9982 7372  |  M 3199 7372

hens-jobcenter@aalborg.dk

 

Sygedagpengehuset

Vesterbro 14, 9000 Aalborg  |  T 9982 7300

Digital Post |  aalborg.dk LinkedIn