Historie

Historie

Landsforeningen:
Foreningen er oprettet den 26.oktober 1968 på initiativ af Gaza styrkens første chef Oberst Carl Egnholm.
Herefter spredes ideen til hele landet og i dag tæller foreningen ” De Blå Baretter ” 17 lokalforeninger, hvoraf LIMFJORDEN er
en af dem.Foreningens navn har sin oprindelse i den hovedbeklædning, det uniformerede personel i FN operationer bærer.

Lokalforening ” LIMFJORDEN ”:
Den 4. oktober 1971, satte 27 tidligere FN-soldater hinanden stævne på Hjemmeværnsgården på Kornblomstvej, med det formål at oprette en lokal forening af De BLÅ BARETTER.
På den efterfølgende stiftende generalforsamling blev foreningen en realitet og fik navnet LIMFJORDEN.

Landsforeningen motto er ” TIL ÆRE FOR DEN VELORGANISEREDE INDSATS AF DANSKE SOLDATER, OBSERVATØRER OG POLITIFOLK I FNs FERDSBEVARENDE STYRKER.”
Dette motto gælder narurligvis også for lokalforening LIMFJORDEN.

Indtil 23. september 2000, bestod foreningen udelukkende af tidligere FN- personel.

Jfr. Vedtægtsændring den 23. sep. 2000 kan personel udsendt i fredsbevarende og humanitære missioner for andre end FN, f.eks. NATO, OSCO og EU optages i ” De Blå Baretter. ”

Landsforeningen tæller i dag 3.500 medlemmer, hvoraf de 241 er tilknyttet LIMFJORDEN. 62% af disse medlemmer er bosiddende i Aalborg og omegn, men foreningen dækker et område fra Skagen i Nord,
Fjerritslev i Vest til Hadsund i Syd.48% af medlemmerne er tidligere personel der har tjenestegjort ved Dronningens Livregiment og Trænregimentet.

Efter de første 29 år at have holdt til i forskellige lokaler, fik foreningen egne lokaler på Aalborg Kaserne i 2000, hvor man har indrettet sig med en ” FN – stue”, som danner base for de månedlige møder
og arrangementer. Dette har givet foreningen en stabilitet, således den i dag er en velfungerende og stabil forening.

Indflytningen i FN-stuen var sammenfaldende med
foreningen 30 års jubilæum, hvor man samtidig kunne fejre 14 medlemmer der havde været med fra starten.
Foreningen ledes af en 5 mands bestyrelse, og har flere arrangementer i løbet af året udover de faste møder, den 1. tirsdag og 3. tirsdag i hver måned.
Udover dette er man også tilsluttet KAMMERATSTØTTEN.
Det er en telefonlinie med frivilligt personel, som tager sigte på at hjælpe
hjemvendt personel, som har problemer med at få hverdagen til at fungere,
efter de har været udstationeret i udlandet.

Vort samarbejde med andre foreninger i indland og udland forløber, som det skal, og er særdeles godt med vor norske venskabsforening BERGEN HORDALAND. Det udmynter sig bl.a. i, at vi, udover den løbende kontakt, hvert andet år, på skift, mødes i Norge og Danmark. Dette har skabt mange gode venskaber på tværs af grænserne. I 2003 blev det årlige EURO-TRÆF afholdt i Aalborg og var en stor oplevelse med 74 deltagende Nordmænd og 65 danskere, at træffet blev afviklet med succes skyldtes ikke mindst den store opbagning vi havde fra Aalborg Kaserner, og muligheden for at indlogerer de mange tilrejsende på Kasernen.

Vi betragter os selv, som en velfungerende forening, der nyder offentlighedens bevågenhed på flere områder, og deltager i samarbejdet med de øvrige soldaterforeninger i Aalborg, gennem medlemskab at De Samvirkende Soldaterforeninger