Velkommen

veteran

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Limfjorden. Følg os her på hjemmesiden, idet der kan være ændringer og tiltag, som ikke kan nå at komme i bladet.

Udover denne hjemmeside kan du også følge med på Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/DanmarksVeteranerLimfjorden/

På grund af situationen omkring Corona-virus, så er alle arrangementer frem til efter sommerferien desværre aflyst. Vi håber at vi ses igen med fornyede kræfter til september. Arrangementer i efteråret vil blive lagt ind så snart de er planlagt.

HUSK! Meld dig til via arrangementerne. Alternativt send en mail til limfjorden@danmarksveteraner.dk (for passage gennem vagten).

Der skal gøres ekstra opmærksom på den skærpede sikkerhedskontrol og ophold på Aalborg Kaserner. Det betyder at det enkelte medlem af foreningen der ikke har et adgangskort til Aalborg Kaserner eller et militært ID-kort, skal melde sig til vores arrangementer senest 4 hverdage før. Da der skal tilsendes vagten en liste over deltagende personer. + personerne skal tage gyldigt sygesikringskort med til forevisning i vagten. Her er selvfølgelig tale om hovedvagten.

Og selvom man måske har et adgangskort eller militært ID-kort, så skal der stadig tilmeldes. Dette er specielt vigtigt hvis arrangøren skal indkøbe mad eller drikke til arrangementet.