Velkommen

veteran

Velkommen til Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Limfjorden. Følg os her på hjemmesiden, idet der kan være ændringer og tiltag, som ikke kan nå at komme i bladet.

Udover denne hjemmeside kan du også følge med på Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/DanmarksVeteranerLimfjorden/