Ny aftale for Forsvaret 2018-2023

Der er i dag indgået nyt forsvarsforlig mellem Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. 

Der står følgene i aftalen om veteranerne:

“Danmark tager hånd om sine veteraner Danske kvinder og mænd i Forsvaret gør en uvurderlig indsats for Danmark og det internationale samfund. De gør tjeneste for Danmark – oftest langt væk fra familie og venner og under farlige vilkår. Partierne er enige om, at de eksisterende initiativer på veteranområdet videreføres i forligsperioden og vil i tilknytning hertil fokusere på følgende elementer:

  • Der etableres fremadrettet ligestilling i relation til aktstykke 425 og 426 for veteraner, der er kommet til skade før 14. august 1996, så de kompenseres fra og med 1. januar 2018, hvilket kræver lovændring eller aktstykke.
  • Den eksisterende indsats på veteranområdet, der gennemføres før, under og efter udsendelse, sker med afsæt i en systematisk og videnskabelig opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning. 
  • Forskning i regi af Veterancentret prioriteres, så udvikling af veteranindsatsen fortsat kan ske på et kvalificeret grundlag. 
  • Udvælgelsen af Forsvarets udsendte styrkes med skærpet opmærksomhed på psykisk parathed, og der afsættes midler til forskning.
  • Den samlede veteranindsats evalueres med henblik på at fokusere kræfterne på de områder, der gør en forskel. Der afsættes ca. 1,8 mia. kr. hertil i perioden, hvoraf ca. 1,65 mia. finansieres via tidligere beslutninger vedr. udmøntning af satspuljen for 2017 og 2018. “

Samlet set kan vi vel kun være tilfreds med, der er besluttet. Vi ser frem til evalueringen af den samlede veteranindsats med henblik på at fokusere kræfterne på de områder, der gør en forskel. Her ser vi frem til at Danmarks Veteraner i relation til anerkendelse og Veteranstøtten i relation til dens effektive støtte til andre veteraner og pårørende, vil blive evalueret.

 

Er du interesseret i andre dele af forliget? Så kan du læse meget på det her LINK

(hvor også hele Forligsaftalen samt resume ligger som PDF filer i bunden af siden).