Markering af den Nationale Flagdag tirsdag den 5. september 2017 på Flådestation Frederikshavn

Garnisonskommandanten i Frederikshavn inviterer hermed til markering af den Nationale Flagdag tirsdag d. 5. september 2017 på Flådestation Frederikshavn kl. 07.45.

Danmarks udsendte i det danske internationale engagement hædres i forbindelse med flaghejsning på Paradepladsen, hvor der vil være taler ved Garnisonskommandanten og Orlogspræsten. Arrangementet afsluttes med morgenmad. Program, skitse over opstilling samt oversigt over Flådestationen fremgår af bilag.

I tilfælde af dårligt vejr stilles paraden op i Containerhallen. Arrangementet begynder kl. 07.45 og varer til ca. kl. 09.15.

 

Fra Flagdagen 2016.

Klik her for at se Program for flagdag 2017

Klik her for at se skitse over opstilling!

Oversigt over flådestation Frederikshavn. Klik på billedet for at gøre det større.

Medlemmer af Danmarks Veteraner, Limfjorden der ønsker at deltage som repræsentanter, herunder også med fane og fanevagt, skriv til undertegnede senest onsdag d. 23. august kl. 18.00.  Så laver jeg en samlet tilmelding. Skriv også hvis du ønsker at være fanebærer/fanevagt.

 

Med Venlig Hilsen

 

Brian Strandbygaard Laursen

Email: bslmil@gmail.com