Indlæg til Baretten Januar 2017

Har deltaget med faner til Tordenskjolds 326 års fødselsdag, først med parade på torvet i Frederikshavn og efterfølgende middag på Flådestationen, et fantastisk arrangement.

Morten Leimand og Ole B. Nørholt modtog på vegne af Limfjorden en donation på 6000,00 kr. fra Officerers Klubben på Flådestationen i forbindelse med paraden til Tordenskjold’s fødselsdag, til brug for veteraner i Frederikshavn.  En stor tak for det.

Deltog i et veteranforum på kasernen, indkaldt af Oberst Jess Møller Nielsen, med deltagelse af alle med tilknytning til veteranarbejde, et godt tiltag som følges op til foråret.

Vi havde et godt fremmøde ca. 40 personer til vores uddeling af 9 fredsprismedaljemodtagere 2 havde meldt afbud på grund af arbejde.

Juleafslutningen gik som sædvanlig fint med mange flotte gevinster til banko spillet.

Nyt. – Nyt – Nyt-Nyt.

Alle veteraner i det Nordjyske inviteres til at komme og besøge vores nyåbnede cafe på KFUMs Orlogshjem Understedvej 1 Frederikshavn.

Dette er gjort for at tilgodese jer som bor i Vendsyssel, også for at få et ståsted ikke langt fra jeres hjem

Tag jer nu sammen og mød op på følgende datoer Torsdag den 12 januar uge 2—Torsdag den 9 februar uge 6

Torsdag den 9 marts uge 10 alle dage mellem kl. 17,00 og 20,00

Vores kontaktmand i Frederikshavn er Morten Leiman som I kan træffe på tlf. 60522600 eller undertegnede

på tlf. 20121054

,men I er dog stadigvæk velkommen til at besøge os på Aalborg kaserner den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00

Vores næste sammenkomst er generalforsamling tirsdag den 7 februar kl 19,00 i auditoriet Bygning 29

Dagsorden ifølge vedtægterne

For dem som har lyst starter vi traditionen tro med gule ærter, anden meny kan også tilbydes,  husk at meddele det ved tilmelding.

Som sidste år henlægger vi spisningen til KFUMs Soldaterhjem Høvejen 48 9400 Nørresundby kl. 17,30

Bagefter kører vi samlet til auditoriet og afholder generalforsamling, med uddeling af års tegn til vores trofaste medlemmer for 10-20-25 og 45 års medlemskab.

Tirsdag den 7 marts drop in aften i stuen kl 19,00. Tirsdag den 4 april drop in aften i stuen kl 19,00

Alle er velkommen til at komme med og fremvise billeder eller andre effekter fra jeres udstationering.

Skulle der blandt vores medlemmer være en som kunne tænke sig at donere et gammelt fladskærm og dvd som kan bruges til at fremvisning af film og billeder i stuen.

Der udsendes ikke mail til orientering idet vores mailkartotek er skrumpet ind til langt under det halve.

Så derfor brug vores hjemmeside der altid er opdateret eller vores facebook .

Til slut husk altid tilmelding senest 3 dage før hver arrangement på mail -tlf eller hjemmeside.